Formare Dosar

In vederea inceperii procedurii de executare silita , creditorul va depune urmatoarele acte:

- cerere de executare (1 original +1 copie);

- titlul executoriu în original, (1 original +2 copii);

- taxă judiciară de timbru, 10 lei pentru încuviinţarea executării silite(se achită la Direcţiile Fiscale de la domiciliul/sediul debitorului);

- taxă judiciară de timbru, de câte 4 lei pentru fiecare debitor, pentru emiterea somatiilor;

- două timbre judiciare în valoare de câte 0,15 lei;

- dovada calităţii de reprezentant (împuternicire avocaţială, contract de mandat, procură, etc.);

- extras de carte funciara pentru executarea silita imobiliara;

- orice alte acte despre care se apreciază ca ar fi necesare soluţionării dosarului;

Mentionam ca cererea de executare silita trebuie sa cuprinada: numele, prenumele şi domiciliul, sau reşedinţa părţilor, in cazul persoanelor fizice, sau după caz, denumirea şi sediul, in cazul persoanei juridice, titlul executoriu, obligaţia care se cere a fi executată silit, valoarea pretenţiilor şi modalitatea de executare.

In cazul in care s-au facut cheltuieli in scopul executarii silite trebuiesc depuse la dosarul executional dovezi privind respectivele cheltuieli de exemplu : chitanta onorariu avocatial, etc.