Principala activitate a unui birou al executorului judecatoresc consta in recuperarea creantelor prin executare silita, aceasta fiind procedura prin mijlocirea careia creditorul, titular al dreptului recunoscut printr-o hotarare judecatoreasca sau printr-un alt titlu executoriu, constrange, pe debitorul sau , care nu isi executa de bunavoie obligatiile care decurg din acel titlul executoriu, de a le aduce la indeplinire in mod silit.

Executarea silita, potrivit Codului de Procedura Civila se realizeaza prin doua modalitati:

1.Executare silita directa-prin care creditorul urmareste realizarea in natura a obligatiilor prevazute in titlul executoriu , aceasta modalitate avand trei forme :

-predarea silita a bunurilor mobile;

-predarea silita a bunurilor imobile;

-executarea silita a altor obligatii de a face sau a obligatiilor de a nu face;

2.Executarea silita indirecta-prin care creditorul, ce are de realizat o creanta baneasca, urmareste sa realizeze aceasta creanta prin valorificarea bunurilor debitorului sau prin poprirea sumelor de bani pe care acesta le detine la terte persoane, aceasta modalitate avand de asemenea patru forme :

-urmarirea silita a bunurilor mobile;

-poprirea;

-urmarirea silita a fructelor neculese si a recoltelor prinse de radacina;

-urmarirea silita a bunurilor imobile;

Persoanele care participa la activitatea de executare silita sunt pe de-o parte partile si pe de alta parte organele de executare silita.

Partile , in faza executarii silite poarta denumirea de creditor si debitor, o categorie speciala a persoanelor ce au calitatea de parte in cadrul procedurii de executare silita fiind garantii.

Potrivit dispozitiilor din Codul de procedura civila declansarea executarii silite poate fi realizata doar daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

-existenta unei creante certe, lichide si exigibile;

-existenta unui titlu executoriu;

Principale categorii de inscrisuri, carora legea le conferă caracterul de titluri executorii:

-hotărârile judecătoreşti,

-hotărârile arbitrale,

-hotărârile judecătoreşti străine si tranzactiile incheiate in strainatate,

-actele autentificate de notarul public,

-cambia, biletul la ordin si cecul;

-contractul de leasing;

-contractul de credit bancar;

-contractul de garanţie reală mobiliară;

-contractul de arendă;

-incheierea privind intelegerea partilor asupra platii in materia somatiei de plata;

-titlul executoriu european s.a;