Notificare acte

In vederea comunicarii cererilor de notificare , se vor depune urmatoarele acte:

- cerere de notificare +inscrisurile atasate(3 exemplare);

- taxă judiciară de timbru in valoare de 4 lei;

- timbru judiciar în valoare de 0,15 lei;

- dovada calităţii de reprezentant (împuternicire avocaţială, contract de mandat, procură, etc.);